SHERBIME DIY

fale ekspozitoreve tane linear, Klienti prek,
krahason,provon dhe vazhdon blerjen

ADAPTA

Konfiguarator i planit te zhvillimit

Fale programit Comferut Adapta mund te ndertojme planin e zhvillimit direkt ne seline e klientit,duke vendosur virtualisht ne ekspozitorin linear artikujt e perzgjedhur nga katalogu, te cilet jane te paketuar ne KIT per nje ekspozim me te mire.

Ky instrument na lejon te vizualizojme paraprakisht planin e ekspozimit gje qe garanton personalizimin maksimal te ofertes.

Per me teper fale vizualizuesit tone te planit te ekspozimit ju japim mundesine te keni paraprakisht nje permbledhje te kompletuar te games se produkteve qe do te ekspozohen.

EKSPOZITORE LINEAR INTERAKTIVE

Asistence automatike,lokale ose ne distance

Ekspozitoret lineare Comferut karakterizohen per kapacitetin e tyre per te garantuar nje interaktivitet te larte nga ana e klientit perfundimtar, duke e bere me te pasur dhe me reale eksperiencen e e tij te blerjes. Cdo kliente mund te zgjedhe nivelin e interaktivitetit qe kerkon te kete me clienti final te produktit.

E gjithe kjo shpaloset me dy nivele kryesore interaktiviteti:
• Lineari interaktiv me paisje Safe Choice, nje zgjidhje tashme e perhapur per potencialiteti e tij ne lehtesimin e procesit te blerjes i cili i ofron clienti krahasimin, informazioni dhe lehtesimin ne zgjedhje.
• Lineari interaktiv me paisjen DIGITALPLUS, risi Comferut qe lejon klientin, me ane te nje akrani lcd dhe lexuesi kodi QR, te njohe, te krahasoje dhe te kuptoje artikullin qe kerkon.

Te gjitha linearet tona mund te pajisen me afishe te personalizuara,te studiuara per te sqaruar,informuar dhe komunikuar.

SHOWROOM PER EKSPERINCE

per bleres dhe merchandiser

Showromi jone eksperience lejon bleresit dhe merchandiser te njohin ne menyre direkte dhe konkrete linearet tona. Showroom-i ofron nje mjet per tu njohur nga afer me produktet, gjithashtu ofron nje eksperience qe lehteson komunikimin midis furnitorit dhe clienti, i cili behet nje parter ne biznes.

Ne fakt ky eshte vendi ku eshte e mundur te prodhohet rinovimi i linearit madje te projektohet krijimi i zgjidhjeve te reja, se bashku me klientin ose ne autonomi nga ana jone.

Klienti zbulon sherbimet tona dhe merr pjese ne personalizimin e tyre.

LABORATORI

Prodhim prototipesh dhe zhvillim didaktik

Analiza e kerkesave te klienteve gjen aplikim konkret ne laboratorin tone,vendi ku realizohen nga ekspertet tane te gjitha veprimet e lidhura me sherbimin tone visual merchandising.

Ketu ndodh realizimi i zgjidhjeve ekspozitive te lidhura me fushen e didaktikes mbi produktin, qe perfaqeson sot nje nga fushat tona me te medha te inovacionit.

Nga keto sherbime te vecanta rendesi ka dhe studimi i paketimit dhe etiketave,paketimet tona lejojne nje vizualizim te qarte dhe komplet te produktit,etiketat tona permbajne informacione te qarta dhe per ata qe nuk jane ekspert te fushes.

Lehtesojme keshtu veprimet e sherbimit te lire qe e cojne klientin drejt e ke arke dhe fale kodit ean ne pagese.

MERCHANDISING

Te menaxhosh ekspozitorin linear

Comferut keshillon dhe propozon nje sherbim te Merchandising per menaxhimin optimal te linearit. Concepti I I Sherbimit te Lire sjell avantazhe te medha nqs njerez te kualifikuar kujdesen per:

te pregatitur strukturat ne menyre profesionale
vendosur mallin ne linear ne menyre precize
te zhvilluar aktivitetin e facing me frekuencen e nevojshme te llogaritur sipas hyrjeve te klienteve
te rishikuar vazhdimisht strukturat ekspozuese te linearit
te propozuar furnizimin e produkteve duke sinjalizuar demtimet e stokut ose anomali te ndryshme
te keshilluar rikualifikimin e linearit.

Sherbimi i merchandising Comferut eshte aktiv ne gjithe territorin italian.

CRM DHE STATISTIKA TE PERSONALIZUARA

Rritja e perfitimit per meter linear

Nepermjet perdorimit te nje Crm realizojme statistika precize per te ndare me klientet per te vleresuar tregues te ndryshem dhe per t’ju ofruar atyre nje tabllo te qarte.

Duke u nisur nga ky i fundit do te jete e mundur te permiresohet perfitimi I linearit,duke optimizuar hapesirat me produkte qe kane kerkese me te madhe.

TRAJNIM

Te njohesh produktin

Tranimi didaktik mbi produkte Comferut ne shitje ne linearet e Ferrementes eshte e menaxhuar nga tekniket dhe ekspertet tane.

Sherbimi jone i trajnimit mund te ndjeke projekte specifike,duke perdorur hapesirat e showrumit ne Cerea(VR) ose duke vepruar ne brendesi te pikes se shitjes te klientit.

Trajnimi teknik i ofruar nga ekspertet tane i lejon personelit te pikes se shitjes te njohe produktin aq sa te mund te informoje klientin final rreth karakteristikave dhe menyres se perdorimit.

MARKETING & VISUAL

Analize, studim dhe bashkepunim

Metoda jone e te punuarit eshte ajo cka na diferencon.

Specifika e saj eshte vlera e konceptit te bashkepunimit me klientin, qe na con drejt studimit te nevojave ne nje analize te detajuar marketingu per ti ofruar zgjidhje vizuale shume te personalizuara, qe marrin parasysh natyren e vecante te pikes se shitjes.

Procesi jone i analizes bazohet ne disa hapa themelor:
• studim ne vend, kontakt, rishitje;
• ndajme te njejtat objektiva me klientin;
• definim i ekspozimit dhe projektit te tij;
•percaktim i kohes per sa i perket riberjes se eksozitoreve;

KA NDIHME?

COMFERUT s.r.l. - Via Sangallo 14
37053 Cerea (VR)  Italy
Tel. +39 0442 33 83 11 - Fax +39 0442 33 29 36 comferut@comferut.it

Capitale Sociale € 1.100.000 i.v.
REA VR -230221 - CF e P.IVA 02303880237
codice SDI: M5 I T O J A

Politika e privatësisë

9 + 4 =