INDUSTRIA DHE
ARTIZANATI ITALI

superspecialiste ne aksesore per mobilje

Objektivi i ketij sektori eshte te ndjeke mobilieret,artizanet dhe industrite e lidhura me sektorin e mobiljeve me rizurset e nevojshme.

Shumellojshmeria dhe kompletimi i games se produkteve te prezantuara ne Katalogun e pergjithshem,nga sot lehtesisht i aksesueshem online, bashke me sherbimet e dedikuara na bejne superspecialiste teaksesoreve per mobilje ne Triveneto ashtu si dhe ne Itali.

Nga nje ane te gjithe artikujt jane prezent ne permasa dhe ngjyra te ndryshme. Nga ana tjeter i garantojme klientit prezencen e shitesve te specializuar,me agentet e shitjes direkt dhe nje sere agjensish te besueshme.

Sherbimet kryesore te industrise dhe artizanatit te mobiljes te ofruara klientit:

 

DEMOSTRUES TEKNIK

SHOWROM DIDAKTIK

PRIVATE LABEL

OFERTA TE VAZHDUESHME

KATALOG I PERGJITHSHEM

VIDEO
DIDAKTIKE

QË IU REFEROHEMI

Carlo Sivero

Carlo Sivero

Menaxher i shitjeve

carlo.sivero@comferut.it
0442 338311

Mirko Silvestroni

Mirko Silvestroni

Menaxheri i zonës

mirko.silvestroni@comferut.it
Fausto Dal Barco

Fausto Dal Barco

Menaxheri i zonës

fausto.dalbarco@comferut.it

PËRFAQËSUESIT

VENETO

Padova

Cagliari Paolo – paolo.cagliari@comferut.it
tel. 348.2489714 – fax 0442.332936

Franceschini Andrea – andrea.franceschini@comferut.it
tel. 348.8015838 – fax 0442.332936

Diego Toniolo – diego.toniolo@comferut.it
tel. 366.6042848 – fax 0424.554161

Dal Barco Fausto – fausto.dalbarco@comferut.it
tel. 335.7375004 – fax 0424.554161


Rovigo

Cagliari Paolo – paolo.cagliari@comferut.it
tel. 348.2489714 – fax 0442.332936

Franceschini Andrea – andrea.franceschini@comferut.it
tel. 348.8015838 – fax 0442.332936

Treviso

Diego Toniolo – diego.toniolo@comferut.it
tel. 366.6042848 – fax 0424.554161

Dal Barco Fausto – fausto.dalbarco@comferut.it
tel. 335.7375004 – fax 0424.554161

Verona

Cagliari Paolo – paolo.cagliari@comferut.it
tel. 348.2489714 – fax 0442.332936

Franceschini Andrea – andrea.franceschini@comferut.it
tel. 348.8015838 – fax 0442.332936

Corelli Alberto – alberto.corelli@comferut.it
tel. 345.8690743 – fax 0442.332936

Silvestroni Mirko – mirko.silvestroni@comferut.it
tel. 348.8015839 – fax 0442.332936

Vicenza

Diego Toniolo – diego.toniolo@comferut.it
tel. 366.6042848 – fax 0424.554161

Dal Barco Fausto – fausto.dalbarco@comferut.it
tel. 335.7375004 – fax 0424.554161

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone

Diego Toniolo – diego.toniolo@comferut.it

tel. 366.6042848 – fax 0424.554161

Dal Barco Fausto – fausto.dalbarco@comferut.it
tel. 335.7375004 – fax 0424.554161


Udine

Diego Toniolo – diego.toniolo@comferut.it

tel. 366.6042848 – fax 0424.554161

Dal Barco Fausto – fausto.dalbarco@comferut.it
tel. 335.7375004 – fax 0424.554161


KA NDIHME?

COMFERUT s.r.l. - Via Sangallo 14
37053 Cerea (VR)  Italy
Tel. +39 0442 33 83 11 - Fax +39 0442 33 29 36 comferut@comferut.it

Capitale Sociale € 1.100.000 i.v.
REA VR -230221 - CF e P.IVA 02303880237
codice SDI: M5 I T O J A

Politika e privatësisë

2 + 7 =