SELIA DHE KONTAKTET

Kemi disa filjale operative ne itali dhe jashte shtetit.
Filjali jone historik ndodhet ne Cerea(Verona)
ku ndodhen zyrta, magazinat, dyqani dhe divizioni DIY.

Zyrta, magazinat, dyqani e Cerea (VR)

Via Sangallo,14
37053 Cerea
Verona, Italia
Tel. +39 0442 338311
Fax +39 0442 332936

amministrazione@comferut.it
commerciale@comferut.it
comferut@pec.it

Divizioni DIY e Cerea (VR)

Via Sangallo,12
37053 Cerea
Verona, Italia
Tel. +39 0442 338380
Fax +39 0442 338333

bricofaidate@comferut.it

Dega e Tirana (Albania)

KASHAR, Rruga
Asdreni nr.7, Fuschë-Mëzez

Tel./Fax +355 445 015 13
Cel +355 696 087 165

info@comferut.al

Privacy Policy

Komunikimet tregtare

COMFERUT s.r.l. - Via Sangallo 14
37053 Cerea (VR)  Italy
Tel. +39 0442 33 83 11 - Fax +39 0442 33 29 36 comferut@comferut.it

Capitale Sociale € 1.100.000 i.v.
REA VR -230221 - CF e P.IVA 02303880237
codice SDI: M5 I T O J A

Politika e privatësisë

8 + 12 =